Clean Office

De Schoonmaakdienst

een werkervaringsproject voor langdurig werkzoekenden

Met een honderdtal vaste klanten verspreid over het Brusselse gewest is de schoonmaakdienst
van Baita vzw een vertrouwd gezicht binnen het Brusselse verenigingsleven. Grote of kleine
organisaties kunnen beroep doen op onze diensten als geregistreerd aannemer, aan een zeer
democratische prijs. Zo kunnen we onze tijdelijke werknemers onderdompelen in een marktconforme werksituatie en hen met de juiste pedagogische begeleiding klaarstomen voor een duurzame tewerkstelling in het normale economische circuit.
Onze werknemers: jong en oud, man en vrouw

De deelnemers aan ons werkervaringsprogramma zijn hoofdzakelijk vrouwen, maar we stellen
toch ook steeds een niet onbelangrijk aantal mannen te werk. Sommigen zijn jong, anderen wat
ouder, maar allemaal zijn ze gemotiveerd om ondanks hun gebrek aan diploma’s en professionele ervaring hun plaats af te dwingen op de arbeidsmarkt.
Baita is erkend als doorstromingsprogramma (DSP) of werkervaringsprogramma door ACTIRIS (de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst) en heeft samenwerkingsakkoorden met heel wat OCMW’s waardoor het mogelijke is om een kleine 30 werknemers tijdelijk (maximaal voor twee jaar) te werk te stellen.

 

Onze klanten: kleine en grote verenigingen in het Brusselse

Door het grote succes van de schoonmaakdienst heeft Baita de klanten voor het uitkiezen.
Aangezien het de bedoeling is dat de werknemers de ervaring opdoen die hun kan helpen om ook op lange termijn aan het werk te blijven, moeten de werven voldoen aan een aantal criteria. De te
onderhouden oppervlakte mag niet te klein zijn, het moet mogelijk zijn om met ons eigen professioneel materiaal te werken, de frequentie van de onderhoudsbeurten moet voldoende hoog zijn, er moet voldoende afwisseling zijn in het takenpakket, de werf moet vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, enz…
Als de potentiële klant mogelijkheden biedt op vlak van doorstroming (als met andere woorden de
klant de mogelijkheid heeft om onze werknemers op termijn zelf aan te werven) heeft hij zeker een streepje voor.

Onze aanpak: no nonsense

De schoonmaakdienst is een puur werkervaringsproject binnen de Sociale Inschakelingseconomie. De nadruk ligt op het werken en het opdoen van ervaring. De werknemers leren door te doen. De on-the-job training zorgt ervoor dat de werknemers zo snel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Vanaf het moment dat het juist zit op vlak van attitudes en vaardigheden, beginnen we actief werk te maken van de doorstroming.
Er is ook ruimte voor formele opleidingen, voor zover het de doorstromingskansen verhoogt.
Alfabetiseringscursussen en opleidingen Nederlands of Frans behoren voor iedereen tot de
mogelijkheden maar zijn geen doel op zich.

 

 

Geef een reactie