Historiek

In 1998 kan het Sociaal Verhuurkantoor van Baita enkele personeelsleden aanwerven in het kader van de Door-stromingsprogramma’s (DSP). Deze twee klusjesmannen en twee poetsvrouwen worden ingezet voor het onderhoud van de gebouwen die Baita in beheer heeft en van de infrastructuur van de partnerorganisaties.

In 2001 kreeg het Sociaal Verhuurkantoor er twee klusjesmannen bij in geco-statuut, waardoor er met de ondertussen zes werkervaringscontracten volop kon gegaan worden voor de uitbouw van de schoonmaakdienst, Clean Office, die zo de kans krijgt haar eigen dynamiek te ontwikkelen.

Vanaf 2004 kwamen er mensen in een artikel 60-contract bij, ter beschikking gesteld door verschillende OCMW’s. Zo konden er meer klanten aangenomen worden en kon Clean Office verder blijven groeien.

De volgende belangrijke stap was 2005 toen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een regulier kader uittekende voor de sociale inschakelingseconomie. Baita werd erkend als Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid en kreeg hiervoor subsidies voor de begeleiding van de doelgroep-medewerkers. Daarmee wordt het loon van de teamverantwoordelijke, de trajectbegeleider en de instructrices betaald. Zo kon er naast groei en kwantiteit ook geïnvesteerd worden in kwaliteit: begeleiding op de werkvloer, opleiding en vorming.