O-Zone

O-ZONE, Sociaal Bedrijvencentrum aan de Henegouwenkaai

Baita koos er bewust voor om zich in Molenbeek te vestigen. In de omgeving van de kanaalzone wonen veel kwetsbare mensen voor wie Baita is kan betekenen. Door hier te investeren, wordt de buurt opgewaardeerd en bovendien bevinden heel wat begeleidingsdiensten, klanten en woonprojecten zich op wandelafstand. Voor verenigingen is het niet altijd evident om geschikte kantoorruimte te vinden. Nochtans is dat niet onbelangrijk voor het welzijn van de medewerkers en als visitekaartje voor de organisatie. Baita heeft ook lang in die situatie gezeten. De eerste drie medewerkers zaten in een stoffig lokaal in een oud gebouw, daarna in een appartement en toen dit te klein werd, verhuisde Baita naar een kantoortje op de Sint-Jorissite in de Cellebroersstraat. Enige tijd later deed zich een opportuniteit voor aan de Henegouwenkaai in Sint-Jans-Molenbeek waar Baita via onderhandeling een erfpacht verkreeg voor 27 jaar. Zo is Baita de drijvende kracht geworden achter het O-Zone-bedrijvencentrum. Tal van sociale organisaties hebben er nu hun thuisbasis en kunnen er beschikken over ateliers, kantoorruimte en vergaderzalen.

Partners van O-Zone

Atelier Groot Eiland Vereniging voor sociale tewerkstelling, opleiding en werkervaring met als deelwerkingen het arbeidszorgtraject ArtiZan, het sociaal restaurant Bel Mundo, schrijnwerkerij Klimop, moestuin Bel Akker en bioshop The Food Hub.

BBRoW / RBDH De Brusselse Bond voor het Recht op wonen werkt aan huisvestingsproblemen via uitwisseling van ervaring tussen haar leden, vorming van sociale werkers en druk op het beleid.

Uit de marge Netwerk voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Fami-Home Dienst begeleid wonen die zorgt voor psycho-sociale of administratieve begeleiding van mensen die kampen met huisvestingsproblemen en die al dan niet uit de thuislozensector komen.

Samenlevingsopbouw Brussel Samenlevingsopbouw werkt aan een rechtvaardige en duurzame samenleving door maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken.

MPC Sint-Franciscus Het medisch pedagogisch centrum is een dienstverlenings-centrum voor minder- en meerderjarigen met een verstandelijke beperking.

D’Broej D’Broej wil bijdragen aan de emancipatie van kinderen en jongeren in achtergestelde buurten in Brussel via initiatieven in de vrije tijd.

Awel Anonieme telefoondienst die luistert naar kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal of een probleem.

fedSVK Federatie van de Sociale Verhuurkantoren van het Brussels Gewest.

Febio Federatie van Brusselse initiatieven ter Ontwikkeling van de Werkgelegenheid. Brussels koepel van organisaties die actief zijn in de inschakelingseconomie.

LivingStones Een sociale vastgoedmaatcoöperatieve die vastgoed verwerven om het ter beschikking te stellen aan Sociale Verhuurkantoren.

Onze vergaderzalen

Witte zaal met een capaciteit van 30 personen

Groene zaal met een capaciteit van 20 personen

Rode zaal met een capaciteit van 15 personen

De huurprijs bedraagt slechts 5,- EUR per uur. Koffie, thee, water, frisdranken en broodjes kunnen worden voorzien in de zaal.
Wi-Fi, beamer, flipchart en whiteboard zijn beschikbaar.