Het Sociaal Verhuurkantoor heeft als doel om via huisvesting de sociale huisvesting de sociale integratie te bevorderen van alleenstaanden en/of gezinnen die door hun maatschappelijke situatie weinig kansen hebben op de bestaande huisvestingvestingsmarkt.

Een SVK huurt woningen bij private eigenaars en verhuurt die verder aan kansarme huurders. Dankzij de subsidies van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kan Baita aan elke eigenaar belangrijke garanties bieden, in ruil voor een redelijke huurprijs.

  •  Het SVK stelt zich

Het SVK stelt zich garant voor alle verplichtingen van de huurder (betaling van de huur, onderhoud van de woning als goede huisvader) en beheert de woning zonder kosten voor de eigenaar (huurcontracten afsluiten, plaatsbeschrijvingen, afrekening van de lasten, …).
Bovendien hebben eigenaars die hun woningen toevertrouwen aan het SVK recht op de hoogste renovatiepremies vanwege het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de fiscale aftrekbaarheid van de investeringen en in sommige gevallen op een vermindering van de onroerende voorheffing.

Specialiteit: renovatie

Baita profileert zich meer en meer als renovatiespecialist. Onze ervaring en expertise staan
ter beschikking van elke eigenaar die het beheer van zijn huurwoning(en) wil toevertrouwen aan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). De renovatiepremies vanwege het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn voorbehouden aan eigenaars die hun woning(en) voor minstens 9 jaar wensen toe te vertrouwen aan het SVK.
Baita kan samen met u het meest geschikte renovatieproject uitwerken, de renovatiepremies
aanvragen en de uitvoering van de werf opvolgen, kortom een renovatieservice van a tot z.

Doelgroepen staan centraal

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) is ontstaan vanuit de grote nood aan betaalbare woningen
voor mensen en gezinnen met een zeer moeilijke toegang tot de woninghuurmarkt. Baita gaat resoluut voor de doelgroepen die de grootste moeite hebben om een woning te vinden én te behouden.
Slachtoffers van mensenhandel, thuislozen in tijdelijke opvang, zieken, vluchtelingen, thuisloze
minderjarigen, gezinnen met een laag inkomen in een ongezonde woning, gehandicapten: hun
huisvesting is de bestaansreden van het SVK.
Elke huurder krijgt een korting op de onderhandelde huur en het belangrijkste van allemaal: een
aangepaste begeleiding. Het zijn immers de begeleidingsdiensten, partnerorganisaties van het SVK, die de woningen toewijzen. Elke huurder bij Baita kan dus naast een betaalbare en kwaliteitsvolle woning rekenen op een begeleiding op maat.

Aangepaste woonvormen

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) doet meer dan alleen maar woningen socialiseren (i.e.
private woningen beheren en verhuren aan gezinnen met een laag inkomen tegen een verlaagde
huurprijs). Er wordt ook nagedacht over de manier waarop deze woningen worden aangeboden aan
het doelpubliek.
De transitverhuring, het collectief (of solidair) wonen en het WoonZorgconcept maken ons inziens deel uit van de oplossingen voor de wooncrisis in het algemeen.
Bij transitverhuring wordt de woning voor korte, opeenvolgende periodes ter beschikking gesteld,
bijvoorbeeld per maand. De verlenging is afhankelijk van het persoonlijke traject dat de begunstigde aflegt samen met de begeleidingsdienst. Deze formule wordt gebruikt voor jongeren die het opvanghuis verlaten, voor asielzoekers, enz…
Collectief wonen is soms een oplossing voor weinig zelfredzame personen (bijvoorbeeld
gehandicapten) of voor mensen die het isolement van alleen wonen niet meer aankunnen.
Bij WoonZorg gaat het erom dat de zorg die mensen nodig hebben naar hen toe kan gebracht
worden, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven functioneren en in hun woning kunnen blijven.
De infrastructuur moet hier natuurlijk op aangepast worden, maar de winst voor de maatschappij is enorm.

LivingStones cvba

Drie Sociale Verhuurkantoren (SVK), Baita, Iris en Wijken, hebben de handen in elkaar
geslagen om een gepast financieringsmodel te ontwikkelen voor de realisatie van sociale
huisvestingsprojecten in Brussel: de coöperatieve vennootschap LivingStones. De cvba heeft als
doel: het verwerven van onroerend goed dat door het Sociaal Verhuurkantoor kan beheerd worden
en aan zijn doelpubliek kan verhuurd worden.
De combinatie van gegarandeerde huurinkomsten (door het SVK), de inbreng van eigen kapitaal
(door de vennoten) én de tussenkomst door de overheid (bvb. renovatiepremies, wijkcontracten,
grootstedenbeleid. …), maken het mogelijk om bouw- of renovatieprojecten op te zetten.
De vennootschapsvorm maakt het niet alleen makkelijker om kapitaal aan te trekken, het laat ook
toe om gemengde projecten op te zetten (deels sociaal, deels marktconform).
LivingStones cvba is een goed voorbeeld van hoe een publiek-private samenwerking op kleine schaal kan opgezet worden met als eindresultaat betaalbare, kwaliteitsvolle woningen voor de sociaal zwakkeren.

Geef een reactie