Verhuis naar Henegouwenkaai

Verhuis naar de Henegouwenkaai, samen met Atelier Groot Eiland vzw.