Werkgelegenheid

Erkenning als Plaatselijke Initiatief voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid (PIOW), het nieuwe gewestelijke kader voor de Sociale Inschakelingseconomie.